Swatch ในเวอร์ชั่น Bioreloaded

เป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตนาฬิกาประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนวัสดุธรรมดาในการผลิตมาเป็นวัสดุชีวภาพที่มาจากธรรมชาติ การเปิดตัวครั้งแรกกับคอลเลคชั่นที่นำการออกแบบที่โดดเด่นของรูปแบบนาฬิกาสวอตช์รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน และพร้อมที่จะก้าวสู่บทต่อไปของแบรนด์ BIORELOADED !

เข้าร่วมการสนทนาเข้าร่วมปาร์ตี้